مرجع
اگه واسه یک مدت طولانی Clash Royale بازی کردی، سعی کن یه کم استراحت کنی!

روح یخی

روح یخی
یک روح یخی کوچیک و دوست داشتی تکثیر می‌کنه که یک گروه دشمن رو فریز می‌کنه. خونسرد باش.
آسیب آسیب
43
سرعت سرعت
120
تحمل ضربه تحمل ضربه
90
سرعت ضربه سرعت ضربه
0.3 sec.
دامنه دامنه
5500
تعداد تعداد
1
زمان اعزام زمان اعزام
1 sec.

ارتقاء

  • ارتقاء
  • روح یخی
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
4
5
2
4
5
20
3
10
6
50
4
20
10
150
5
50
25
400
6
100
50
1000
7
200
100
2000
8
400
200
4000
9
800
400
8000
10
1000
600
20000
11
2000
800
50000
12
5000
1600
100000
13
---
---
---
سطح سطح
آسیب آسیب
تحمل ضربه تحمل ضربه
1
43
90
2
47
99
3
52
109
4
57
120
5
63
132
6
69
145
7
76
160
8
84
176
9
92
194
10
101
213
11
111
234
12
122
257
13
134
283