مرجع
وقتی سنگ‌قبر نابود بشه یک گروه اسکلت آزاد میشن.

P.E.K.K.A

P.E.K.K.A
جنگجویی آرام با زره سنگین در جنگ تن به تن. حرکتش برای ضربه از لگن شروع می‌شه، اما ضربه‌های وحشتناکی می‌زنه.
آسیب آسیب
510
سرعت سرعت
45
تحمل ضربه تحمل ضربه
2600
سرعت ضربه سرعت ضربه
1.8 sec.
دامنه دامنه
5000
زمان اعزام زمان اعزام
1 sec.

ارتقاء

  • ارتقاء
  • P.E.K.K.A
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
25
400
2
4
100
2000
3
10
200
4000
4
20
400
8000
5
50
600
20000
6
100
800
50000
7
200
1600
100000
8
---
---
---
سطح سطح
آسیب آسیب
تحمل ضربه تحمل ضربه
1
510
2600
2
561
2860
3
617
3146
4
679
3461
5
747
3807
6
822
4188
7
904
4607
8
994
5068