مرجع
در نبرد 2 در مقابل 2، سطح پادشاهت بر مبنای قدرت میانگین تو و هم‌تیمی‌ات تنظیم میشه.

مینیون

مینیون
سه مهاجم هوایی سریع و بدون زره‌پوش. رزها قرمز هستند، مینیون‌ها آبی هستند، می‌تونن پرواز کنن و شما رو له خواهند کرد!
نادر نادر عادی

آسیب آسیب
40
سرعت سرعت
90
تحمل ضربه تحمل ضربه
90
سرعت ضربه سرعت ضربه
1 sec.
دامنه دامنه
5500
تعداد تعداد
3
زمان اعزام زمان اعزام
1 sec.

ارتقاء

  • ارتقاء
  • مینیون
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
4
5
2
4
5
20
3
10
6
50
4
20
10
150
5
50
25
400
6
100
50
1000
7
200
100
2000
8
400
200
4000
9
800
400
8000
10
1000
600
20000
11
2000
800
50000
12
5000
1600
100000
13
---
---
---
سطح سطح
آسیب آسیب
تحمل ضربه تحمل ضربه
1
40
90
2
44
99
3
48
109
4
53
120
5
58
132
6
64
145
7
70
160
8
77
176
9
85
194
10
94
213
11
103
234
12
113
257
13
124
283