مرجع
با استقرار نیروهای دامنه‌دار در پشت سر نیروهای مقاوم ازشون پشتیبانی کن.

مگا مینیون

مگا مینیون
پرنده، زره‌پوش و قدرتمند. چه نقطه ضعفی می‌تونه داشته باشه؟! کیک یزدی.
آسیب آسیب
147
سرعت سرعت
60
تحمل ضربه تحمل ضربه
395
سرعت ضربه سرعت ضربه
1.5 sec.
دامنه دامنه
5500
تعداد تعداد
1
زمان اعزام زمان اعزام
1 sec.

ارتقاء

  • ارتقاء
  • مگا مینیون
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
6
50
2
4
10
150
3
10
25
400
4
20
50
1000
5
50
100
2000
6
100
200
4000
7
200
400
8000
8
400
600
20000
9
800
800
50000
10
1000
1600
100000
11
---
---
---
سطح سطح
آسیب آسیب
تحمل ضربه تحمل ضربه
1
147
395
2
162
435
3
178
479
4
196
527
5
216
580
6
238
638
7
262
702
8
288
772
9
317
849
10
349
934
11
384
1027