مرجع
در نبردهای دوستانه برای حداقل کردن تساوی‌ها، مرگ ناگهانی 3 دقیقه طول می‌کشه.

سگ گدازه‌ای

سگ گدازه‌ای
سگ گدازه‌ای یک هیولای عظیم پرنده هست که به ساختمون‌ها حمله می‌کنه. توله‌سگ‌های گدازه‌ای بچه‌های عصبانی کوچک‌تری هستند که به هر چیزی حمله می‌کنن.
آسیب آسیب
45
سرعت سرعت
45
تحمل ضربه تحمل ضربه
3150
سرعت ضربه سرعت ضربه
1.3 sec.
دامنه دامنه
5500
زمان اعزام زمان اعزام
1 sec.

ارتقاء

  • ارتقاء
  • سگ گدازه‌ای
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
250
5000
2
4
600
20000
3
10
800
50000
4
20
1600
100000
5
---
---
---
سطح سطح
آسیب آسیب
تحمل ضربه تحمل ضربه
1
45
3150
2
50
3465
3
55
3812
4
61
4193
5
67
4612