مرجع
اسپارکی اصلاً حالیش نیست تندروی در کشتار یعنی چی.

قبرستان

قبرستان
غافلگیری! این یک جشنه. یک جشن اسکلتی در هر جایی در این ناحیه. عالیه!
نادر نادر افسانه‌ای

ارتقاء

  • ارتقاء
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
250
5000
2
4
600
20000
3
10
800
50000
4
20
1600
100000
5
---
---
---