مرجع
یادت نره! برای دیدن موارد تازه، هر روز به فروشگاه سر بزن!

گابلین

گابلین
سه مهاجم سریع و بدون زره برای جنگ تن به تن. کوچک، سریع، سبز و پست فطرت!
آسیب آسیب
47
سرعت سرعت
120
تحمل ضربه تحمل ضربه
80
سرعت ضربه سرعت ضربه
1.1 sec.
دامنه دامنه
5500
تعداد تعداد
3
زمان اعزام زمان اعزام
1 sec.

ارتقاء

  • ارتقاء
  • گابلین
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
4
5
2
4
5
20
3
10
6
50
4
20
10
150
5
50
25
400
6
100
50
1000
7
200
100
2000
8
400
200
4000
9
800
400
8000
10
1000
600
20000
11
2000
800
50000
12
5000
1600
100000
13
---
---
---
سطح سطح
آسیب آسیب
تحمل ضربه تحمل ضربه
1
47
80
2
52
88
3
57
97
4
63
107
5
69
118
6
76
130
7
84
143
8
92
157
9
101
173
10
111
190
11
122
209
12
134
230
13
147
253