مرجع
بعضی از ساختمون‌های دفاعی فقط نیروهای زمینی رو هدف قرار میدن، ولی بقیه به هر دو نیروی زمینی و هوایی حمله می‌کنن.

بشکه گابلین

بشکه گابلین
سه گابلین رو در هر نقطه‌ای از میدان نبرد تکثیر می‌کنه. سواری خیلی جذابی میشه بچه‌ها!

ارتقاء

  • ارتقاء
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
25
400
2
4
100
2000
3
10
200
4000
4
20
400
8000
5
50
600
20000
6
100
800
50000
7
200
1600
100000
8
---
---
---