مرجع
هر 24 ساعت می‌تونی برای باز کردن قفل صندوق تاج 10 تاج جمع کنی.

شبیه‌سازی

شبیه‌سازی
همه نیروهای خودی رو در ناحیه هدف دو برابر می‌کنه. نیروهای شبیه‌سازی‌شده آسیب‌پذیرن، ولی قدرت حمله‌شون به اندازه نیروهای اصلیه! روی ساختمون‌ها تاثیری نداره.

ارتقاء

  • ارتقاء
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
25
400
2
4
100
2000
3
10
200
4000
4
20
400
8000
5
50
600
20000
6
100
800
50000
7
200
1600
100000
8
---
---
---