مرجع
دست نبرد خودت رو با کارت‌هایی متعادل کن که هم به هوا و هم به زمین حمله می‌کنن.

جمع‌کننده اکسیر

جمع‌کننده اکسیر
برای درست کردن اکسیر باید از اکسیر استفاده کنی.

ارتقاء

  • ارتقاء
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
6
50
2
4
10
150
3
10
25
400
4
20
50
1000
5
50
100
2000
6
100
200
4000
7
200
400
8000
8
400
600
20000
9
800
800
50000
10
1000
1600
100000
11
---
---
---