مرجع
با گزینه کاوش‌ها می‌تونی هدف‌های هفتگی و روزانه رو بپذیری تا جوایز خفن بگیری.

لیگ 2 - چالشی II

لیگ 2 - چالشی II

طلای پیروزی: x 28 طلا

جام‌ها 4300 - 4300

اهدا

کارت‌ها عادی کمیاب حماسی در کل برای روز
اهدا 8 1 1 260

کارت‌ها