مرجع
در طول مسابقه به شکل خودکار اکسیر تولید میشه. برای بازی با یک کارت باید اکسیر خرج کرد.

میدان نبرد 2 - گودال استخوان

میدان نبرد 2 - گودال استخوان

طلای پیروزی: x 7 طلا

جام‌ها 350 - 400

اهدا

کارت‌ها عادی کمیاب حماسی در کل برای روز
اهدا 2 1 1 60

کارت‌ها